Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de website eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de dienst volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Indien de installatie van Cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de Dienst

Deze website gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

Deze website gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de Gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies vallen bijvoorbeeld Cookies voor de taalinstelling en de valutavoorkeuren, of Cookies voor het beheer van interne statistieken door een partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

Overige soorten Cookies of externe partijen die Cookies installeren

Bepaalde van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistische gegevens in een geanonimiseerde geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd – afhankelijk van hoe deze worden beschreven – zonder hulp van externe partijen.

Als door externe partijen uitgevoerde diensten in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen – naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. U kunt het privacybeleid van de genoemde diensten raadplegen voor nadere informatie.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

Bewaking van de infrastructuur

Met dit soort diensten kan deze website het gebruik en gedrag van de componenten ervan bewaken om de prestaties, de werking, het onderhoud en het opsporen en verhelpen van storingen te verbeteren. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de manier waarop deze diensten, die de functie hebben om de activiteiten van deze website te filteren worden geïmplementeerd.

Web Performance (Web Performance, Inc.)

Web Performance is a monitoringservice die wordt aangeboden door Web Performance, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Hoe kan ik toestemming geven of intrekken voor de installatie van Cookies?

Naast de informatie in dit document, kunt u ook uw voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en – bijvoorbeeld – voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunt u ook in het verleden geïnstalleerde Cookies verwijderen, waaronder Cookies die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na uw eerste toestemming hiertoe. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot Cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-out-koppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangeboden, of door contact op te nemen met de externe partij.

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van de hier gelinkte initiatieven van de EDAA EDAA (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Marco van der Steen, eigenaar van M-Fysio BV/Medi-Sports BV/FysioAmmerzoden. Adressen: Burg H Houtkoperlaan 2-2a – 4051 EA – Ochten. Dalwagen 29b – 6669 CA – Dodewaard. Voorstraat 17a – 5324 AT – Ammerzoden. Van Milstraat 1 – 5324 .. – Ammerzoden

Eigenaar contact-e-mailadres: info@fysioammerzoden.nl

Aangezien de installatie van Cookies door externe partijen en andere traceersystemen door de diensten die binnen deze website worden gebruikt, technisch niet kunnen worden gecontroleerd door de Eigenaar, zijn de verwijzingen naar Cookies en traceersystemen die door derden worden geïnstalleerd slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruiker het privacybeleid te raadplegen voor de betreffende externe dienst die in dit document staan genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van Cookies, raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van Cookies door deze website.

Definities en juridisch kader
Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze website (of externe diensten die worden ingezet in deze website), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de website wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de website, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker
De persoon die gebruikmaakt van deze website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze websitee, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze website
De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst
De Dienst die wordt aangeboden door deze website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie
Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website tenzij anders vermeld in dit document.