hoofdpijn-banner-medi-sports

Fysiotherapie voor uw hoofdpijn

Ongeveer 47% van de mensen heeft er in meer of minder mate last van. Hoofdpijn kan meerder oorzaken hebben, maar het wordt slecht zelden veroorzaakt door een ernstige aandoening. Wanner de klachten hevig en veel voorkomt en u er last heeft in het dagelijkse leven, kan een behandeling bij uw fysiotherapeut een uitkomst zijn.

Er zijn verschillende soorten hoofdpijn. Mensen geven in 60-80% van de gevallen ook last van nekpijn te hebben. De nekpijn kan veroorzaakt worden door gespannenheid van de spieren, beperking van het gewricht, maar ook door overgevoeligheid van het zenuwstelsel. Dit als gevolg van langdurige pijnklachten.

Hoofdpijnsoorten

Spanningshoofdpijn

De spanningshoofdpijn geeft meestal een gevoel alsof een strakke band om het hoofd zit. Het begint geleidelijk en het verdwijnt het ook weer. Hoelang u er last van hebt is wisselend, soms kan het enkele minuten duren of het duurt soms meerdere dagen. Het licht of geluid kan de pijn verergeren. Naast hoofdpijn kan u ook het gevoel hebben dat de nek en schouders gespannen aanvoelen.

Migraine

Migraine is een heftige, bonzende hoofdpijn die zich meestal aan één kant van het hoofd bevind. De duur bij deze hoofdpijn is erg wisselend, van een aantal uren tot zelfs dagen. Je kan van voorafgaand een aura aanval krijgen. Bij inspanning kan de hoofdpijn erger worden en gaat dan vaak samen met misselijkheid. Licht en geluid zijn vaak slecht te verdragen. Bij een migraine aanval is zitten of liggen zonder inspanning het prettigste gevoel.

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn is een eenzijdige zeurende vorm van hoofdpijn.  Deze ontstaat vanuit de nek en is houding- en bewegingsafhankelijk. Deze vorm van hoofdpijn gaat vaak samen met nekpijn en/of schouderpijn.

Door middel van een specifiek behandelprotocol dat gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, kunnen wij in veel gevallen de frequentie en ernst verminderen. De behandeling bestaat uit educatie over de relatie van nek en hoofd, verbeteren van de bewegelijkheid, houding adviezen, training en ontspanningsoefeningen voor uw nekspieren.

Duizeligheid

Duizeligheid is het gevoel dat beleefd word als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord wordt. Het kan gaan om een draaierig of een licht gevoel in je hoofd. U heeft soms het gevoel dat u niet weet waar u bent of hebt het gevoel dat je om gaat vallen.

Duizeligheid is een veelvoorkomende klacht, en komt vooral voor bij mensen dan 65 jaar.

Duizeligheid kan gevaarlijk zijn, het brengt u letterlijk en figuurlijk uit balans. U kunt er onzeker van worden en dat het uw dagelijkse leven gaat beïnvloeden.  De sociale en maatschappelijke gevolgen zijn dan ook vaak groot, bij ouderen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid.

Vormen van duizeligheid die behandeld kunnen worden door de fysiotherapeut

Benigne paroxysmale positie duizeligheid (BPPD)

BPPD is een vorm van duizeligheid die ontstaat bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. Dit kunnen van die typische momenten zijn zoals: overeind komen uit bed, omdraaien in bed en draaien met je hoofd.

De oorzaak is ligt in het verplaatsen van kristallen in het evenwichtsorgaan. Hierdoor is de waarneming van de beweging verstoort in het hoofd en de rest van het lichaam. Vaak is dit erg heftig maar duurt het kort, Ongeveer een minuut. BPPD komt vaak voor bij mensen tussen de 40 en 60.

Behandeling: U wordt behandelt met de eppleymanouvre waarbij er gezorgd wordt dat de kristallen weer terug op de juiste plek komen, daardoor kan er geen verstoring meer gegeven worden in het evenwichtsorgaan. In 90% van de gevallen zijn de klachten na 1 of 2 behandelingen volledig hersteld.

Aspecifieke duizeligheid, veel voorkomend bij ouderen.

Als alle specifieke oorzaken van duizeligheid uitgesloten zijn en u ervaar nog steeds duizeligheid dan kunt u te maken hebben met een specifieke duizeligheid.  Een deel van de informatie voor de evenwicht komt voort uit het gevoel in de spieren en pezen. Benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Als gevolg van achteruitgang in het nekgebied en snelheid van bewegen ontstaat er een vertraging in de signalen en daarmee de vertaling in de verwerking van het totale evenwicht. Dit kan bij ouderen onzekerheid geven in bewegen en kan daarom een grote beperking zijn in de het dagelijkse leven.

Behandeling: van bewegingsbeperking van de nek en specifieke evenwichtsoefeningen kunnen ervoor zorgen dat de evenwicht verbeterd, er komt weer zekerheid in het bewegen en daardoor verbetering in totale belastbaarheid.

Duizeligheid als gevolg van hyperventilatie

Wat is hyperventilatie?

Hyperventilatie goud in dat er krachtig wordt geademd dan nodig om te voorzien in de behoeften van het lichaam. Hierdoor word er meer CO2 uitgeademd dan door het lichaam wordt geproduceerd, zodat de CO2-spanning in het arteriële bloed daalt. De klachten die veroorzaakt worden door hyperventilatie zijn divers zoals: duizeligheid, ademnood, gespannenheid enz.

Hyperventilatie en duizeligheid

In aantal studies naar oorzaken van duizeligheid wordt hyperventilatie als veel voorkomende oorzaak genoemd, andere studies noemen het niet hyperventilatie maar ‘psychogene duizeligheid’. Maar dan betreft het voornamelijk angst- en paniekstoornis, waarbij hyperventilatie als verschijnsel kan optreden.

Deze duizeligheid wordt vaak omschreven als een zweverig, licht gevoel in het hoofd en geeft soms het gevoel dat je flauw gaat vallen. In het algemeen is er geen sprake van draaiduizeligheid. Heel vaak zijn het autonome symptomen aanwezig zoals hartkloppingen, ademnood en hoofdpijn.

Behandeling: voor deze klacht is er een ademhalingstherapie die door een fysiotherapeut gegeven word. De klachten kunnen afnemen door verbetering van het ademhalingspatroon.