kinderfysio-banner-medi-sports

Kinderfysiotherapie in Ammerzoden.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling. Vanaf de geboorte begint een baby zich motorisch te ontwikkelen. Hij gaat rollen, tijgeren, kruipen, zitten enz. Door te spelen en te bewegen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek. Kinderen die moeite hebben om mee te komen op motorisch gebied, kunnen ook sociaal-emotionele problemen krijgen, bijvoorbeeld doordat ze met sport en spel onvoldoende mee kunnen komen of zelfs worden buiten gesloten.

Als de ontwikkeling niet vanzelf gaat of er is een afwijkend beloop dan kunnen deze kinderen in aanmerking komen voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen en betrekt ouders daarin door uitleg en adviezen te geven. Omdat kinderen met motorische problemen vaak ook andere klachten kunnen hebben, heeft de kinderfysiotherapeut regelmatig overleg met andere behandelaars zoals (jeugd)artsen, logopedist, ergotherapeut, consultatiebureau, pedagoog en kinderpsycholoog. 

Voorkeurshouding

Bij een voorkeurshouding ligt een baby vaak met zijn hoofd naar één kant of hij draait zijn hoofd vrijwel niet. Hierdoor kan een schedelasymmetrie ontstaan. Goede voorlichting en advies aan ouders en verzorgers is daarom van essentieel belang. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderfysiotherapie de enige effectieve manier is op het verminderen van schedelasymmetrie bij baby`s. Sinds begin jaren 90 wordt geadviseerd om baby`s alleen nog maar op de rug te laten slapen. Hierdoor is het aantal voorkeurshoudingen en schedelasymmetrie fors toegenomen.

Huilbaby

Meestal is je baby te troosten en weet je wat er aan de hand is. Maar bij sommige baby`s helpt voeden en troosten niet. Ze blijven maar door huilen en je weet niet waarom. Men spreekt van een huilbaby wanneer een gezond en goed gevoed maar prikkelbaar kind perioden van huilen laat zien van tenminste 3 uur per dag gedurende minimaal 3 dagen per week voor een periode van ten minste 3 weken achtereen. De kinderfysiotherapeut verricht een uitgebreide observatie en onderzoek om eventuele onderliggende lichamelijke oorzaken van het huilen in of uit te sluiten. Na het onderzoek geeft de kinderfysiotherapeut adviezen over hoe je het huilen van de baby kan verminderen

Motorisch ontwikkelingsachterstand (Developmental Coördination Disorder)

Sommige kinderen kunnen motorisch onhandig zijn. Ze vallen of stoten zich vaak, bewegen houterig, hebben angst voor bewegen bijvoorbeeld met klimmen, rennen op een andere manier, hebben moeite met fietsen zonder zijwieltjes etc. Maar ook baby`s kunnen een motorisch ontwikkelingsachterstand hebben doordat ze niet omrollen, kruipen en/of tijgeren of in het algemeen weinig bewegen. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op de ontwikkeling en het welbevinden van een kind.  

Hypermobiliteit

Kinderen met hypermobiliteit kunnen hun gewrichten verder bewegen dan andere kinderen. Ze kunnen hun knieën en ellebogen overstrekken maar ook de duim bijvoorbeeld naar de onderarm brengen. Bij hypermobiliteit kunnen de gewrichten sneller uit de kom gaan, vooral bij contactsporten kan dit een probleem opleveren. Daarnaast kunnen deze kinderen sneller vermoeid raken. Dit heeft ermee te maken dat de spieren meer moeten werken doordat de bandjes rondom de gewrichten te soepel zijn. Een deel van de kinderen met hypermobiliteit is juist heel lenig maar een andere deel kan ook houterig bewegen. Dit komt omdat ze voortdurend hun spieren moeten aanspannen ter voorkoming dat een gewricht uit de kom gaat.

Schrijfproblematiek

Netjes leren schrijven is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommige kinderen hebben veel moeite om leesbaar en duidelijk te schrijven. Dit kan verschillende oorzaken hebben bijvoorbeeld een achterstand in de fijne motoriek of moeite om de kracht op de pen te doseren. Hierdoor kan een kind uitschieten tijdens het schrijven of dat hij teveel druk op de pen geeft. Als gevolg daarvan kan weer schrijfkramp ontstaan. De kinderfysiotherapeut onderzoekt wat de oorzaak is van het schrijfprobleem en hoe dat het beste aangepakt kan worden, dit gebeurd in samenwerking met de leerkracht. Wij kunnen ook op school behandelen zodat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Hoofdpijn

Niet alleen volwassenen maar ook kinderen kunnen last hebben van regelmatig terugkerende hoofdpijnklachten. De kinderfysiotherapeut onderzoekt de oorzaak van het probleem. De klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een verhoogde spanning in de nekspieren of een verkeerde houding.

Andere voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie:

 • Billenschuiver
 • Tenenlopen
 • Overgewicht
 • Verkeerde houding
 • Nekpijn
 • Cerebrale parese
 • Spina Bifida
 • Prematuur; te vroeg geboren kind
 • Plexusbrachialislaesie t.g.v. de bevalling
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen (scoliose, platvoeten etc.)
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Spierziekte

U kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut zonder verwijzing van de huisarts of specialist. De eerste 18 behandelingen worden vergoed voor kinderen tot 18 jaar. Wij behandelen ook aan huis of op school.