PRAKTIJKREGLEMENT

Voor een optimale dienstverlening hebben wij enkele centrumregels opgesteld.

Behandelen

 1. Controleer je verzekeringspolis altijd van tevoren. Indien je verzekering de behandeling niet of gedeeltelijk vergoedt, zal je de nota voor niet vergoede behandelingen toegestuurd krijgen (via Uwnota.nl). Administratieve vragen? Bel 0344 641787 en vraag naar Bianca Clement.
 2. Verhinderd? Annuleer dan min. 24 uur van tevoren. Indien je deze tijd niet in acht kunt nemen, behouden we ons het recht voor deze (behandel)afspraak in rekening te brengen.
 3. Accepteer altijd het afsprakenkaartje van onze receptioniste waarop je volgende afspraak staat.
 4. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten.
 5. Het kan voorkomen dat je fysiotherapeut afwezig is vanwege onverwacht extern (werk)bezoek, ziekte of een andere reden. In dat geval wordt je afspraak in principe waargenomen door een andere fysiotherapeut.
 6. Onze fysiotherapeuten werken met stagiaires. Het is mogelijk dat je door 1 van hen wordt behandeld, altijd volgens de vaste werkwijze en filosofie en onder supervisie van de begeleider. Jouw mening wordt gewaardeerd.
 7. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
 8. We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële en/of immateriële zaken.
 9. Onze fysio’s handelen conform de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.
 10. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

 Trainen

 1. Bij aanvang van je trainingsperiode ontvang je een “druppel”, we verzoeken je die bij ieder bezoek te gebruiken.
 2. De regels voor in de trainingszaal: gebruik een handdoek, draag schone sportschoenen, niet bellen, niet eten, geen tijdschriften of kranten lezen tijdens het trainen, gebruikte materialen opruimen voor de volgende sporter, ga voorzichtig om met de apparatuur. Indien apparatuur beschadigd raakt door onzorgvuldig gebruik, kunnen we een schadevergoeding berekenen en dat doen we liever niet.
 3. Kinderen onder de 16 zijn niet toegestaan in de trainingszaal, tenzij ze begeleid worden door een fysio.
 4. We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiele of immateriële zaken.

Administratie

Wij hebben voor 2018 overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Wij maken gebruik van een externe factorings-maatschappij (Infomedics). Zij factureren uw behandelingen rechtstreeks naar de zorgverzekeraars.

Voor 2019 zijn wij in overleg met de zorgverzekeraars voor behandelovereenkomsten. Er kunnen wijzigingen t.o.v. 2018 gaan plaatsvinden. Houdt onze site in de gaten voor verdere ontwikkelingen. Met deze verzekeringen hebben wij geen contract in 2018:

Voor de maatschappijen waar we wel een contract mee hebben:

Behandelingen fysiotherapie en manueeltherapie worden bij de verzekeraar ingediend, indien je aanvullend verzekerd bent. Het aantal dat je vergoedt krijgt, kun je vinden in jouw polis gegevens van de verzekeraar. Mocht dit aantal niet toereikend zijn, dan ontvang je via ons administratiekantoor Uwnota.nl (Infomedics Factoring B.V.) een nota.

Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van consult(en) en dus voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de verzekering.

We stellen het zeer op prijs als je opmerkingen, ideeën etc. hebt ter verbetering van onze dienstverlening.

Privacy

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Bovendien willen wij transparant zijn in wat wij doen. Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld waarin we op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst beschrijven hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen, bewaren en verwijderen.

Wanneer wij je mogen helpen, dan moeten wij persoonsgegevens over je verzamelen om je een goede behandeling, training, of begeleiding te kunnen geven, om dit administratief te verwerken en om onze praktijkvoering te laten voldoen aan ons praktijkreglement, de wet en onze overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Bij aanvang van onze dienstverlening, vragen wij je akkoord voor ons praktijkreglement. Wij noteren je akkoord in jouw elektronisch dossier. Bij dienstverlening met een schriftelijke overeenkomst, doen wij dit nogmaals door ondertekening van het inschrijfformulier. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan verwerken we je persoonsgegevens alleen na toestemming door je ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Tijdens onze dienstverlening blijven wij je verwijzen naar ons praktijkreglement.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben en gebruiken deze ook alleen voor het doel waarmee wij ze ontvangen hebben. Wij ontvangen deze gegevens van jou, of doordat jij gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij vergewissen ons van je identiteit door je persoonsgegevens te synchroniseren in onze administratie. Wij verwerken je volgende persoonsgegevens; naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer, e-mail, huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, bankgegevens, lichamelijke gegevens, medische gegevens en gegevens over onze dienstverlening aan jou.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de bedoeling waarmee wij de gegevens verkregen hebben, of de wet ons dit verplicht. In deze gevallen delen wij persoonsgegevens met derden als; leveranciers van software en diensten ter ondersteuning van onze praktijkvoering, andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Wanneer nodig, vragen wij je om extra, specifieke en aantoonbare toestemming voor het delen van je gegevens en komen wij voor verwerking een overeenkomst met de derde partij overeen, waardoor de verwerking volgens ons praktijkreglement geborgd is.

Op onze website gebruiken wij cookies. Dit doen wij zodat je op onze website kan navigeren. Ook krijgen wij zo inzichten om onze praktijkvoering te verbeteren. Wil je cookies uitschakelen? Neem dan contact op met de aanbieder van je browser. Ook kunnen op onze website verwijzingen naar websites van derden staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en beveiliging van deze websites.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben, of de wet dit ons verplicht.

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door middel van ons praktijkbeleid. Wij instrueren dit aan al onze medewerkers. Wij monitoren dit dagelijks en werken dit per kwartaal bij.

Jij hebt het recht op informatie van ons over onze verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons in te zien, te wijzigen en mee te nemen. Je hebt het recht je akkoord voor verwerking te beperken, of in te trekken. Ook heb je het recht je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Dit kan alleen wanneer het bewaren van je gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een derde partij en wanneer de wet ons dit toestaat.

Heb je de indruk dat je geen actief akkoord hebt gegeven voor verwerking van jouw persoonsgegevens volgens ons praktijkreglement? Denk je dat ons privacybeleid, of onze uitvoer daarvan niet voldoende is? Of wil je gewoon meer informatie? Neem dan contact op met onze praktijkmanager, Bianca Clement. Zij is ook onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Heb je contact gehad met onze praktijkmanager en ben je niet tevreden over onze verwerking van jouw persoonsgegevens? Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht

Ons centrum neemt deel aan de KNGF-klachtengregeling. Hierbij vind je de link indien je een klacht hebt over fysiotherapie.